text

Krupasindhu, a Quadra lingual magazine, is published in Marathi (Monthly), English (Quarterly), Hindi (Quarterly) and Gujarati (Bi-monthly) at present.Owner - Shree Dattaguru Publications, Printer & Publisher, Editor - Ajit Padhye, Retail Price - 20Rs., Subscription fee - 200Rs.

Search This Blog

Tuesday, 15 May 2012

अनुभव कथन : - डॉ. केशवसिंह नर्सीकर, वाशी


इतुके अनंत प्रेम फक्त त्याचे !
- डॉ. केशवसिंह नर्सीकर, वाशी पृष्ठ - ८

परमपूज्य सद्‌गुरू श्री अनिरूध्द बापूंकडे आलं की प्रत्येकाला ‘अनुभव’ येऊ लागतात. छोटया-मोठया प्रसंगांतून सारखं जाणवात राहतं की परमपूज्य बापूंचं आपल्यावर पुर्ण लक्ष आहे. आपल्यावर येणर्‍या अडचणींची, संकटांची त्याना पुर्ण माहीती आहे. आणि ते ‘संकट’ होता येईल तेवढं ‘सौम्य’ कसं होईल, सुसह्य कसं होईल ह्यासाठी त्यांची सर्व अटाटी चाललेली असते. प्रारब्धानुसार व क्रियामाणानुसार व्हावयाच्या त्या घटना घडतीलही पण त्यांतून बापूचा माणूस कसा अलगत बाहेर निघतो ह्याचे अनेक अनुभव आपण सर्व वाचतो / ऎकतॊ ह्याचे अनेक अनुभव आपण वाचतो / ऎकतो. अश्याच बापूकृपेचा हा एक अनुभव.....

आजच आपले कृपासिंधु मासिक राखून ठेवा. सर्व स्टॉलवअर उपलब्ध.
अधिक माहिती साठी : 
संपर्क : २६०५४४७४/ २६०५७०५४/ २६०५७०५६
नोंदणी फॉर्मसाठी इथे क्लिक करा...

No comments:

Post a Comment