text

Krupasindhu, a Quadra lingual magazine, is published in Marathi (Monthly), English (Quarterly), Hindi (Quarterly) and Gujarati (Bi-monthly) at present.Owner - Shree Dattaguru Publications, Printer & Publisher, Editor - Ajit Padhye, Retail Price - 20Rs., Subscription fee - 200Rs.

Search This Blog

Friday, 2 March 2012

अनुक्रमणिका (मार्च महिन्याचा अंक)

 • संपादकीय अजित पाध्ये ....................................................................................०२
 • भिंत कोसळण्याअगोदरच (अनुभव कथन) अरूणा जोशी, नाशिक..................................०३
 • जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती (अनुभव कथन) दर्शना सावंत....................................०६
 • आमचा बापू सदैव आमच्या बरोबर ! (अनुभव कथन)  – माधवी शिर्वटकर, ताडदेव.............०७
 • दोडूपडू चाले बाळ, आधारी बापुमाय l (अनुभव कथन)  – श्रियाविरा भाटकर, दादर..............०९
 • आमचा बापू तर लईच ग्रेट (अनुभव कथन)  – मुग्धा दुर्वे, कल्याण..............................११
 • तुझा विसर न व्हावा (अनुभव कथन) नीता केंजलकर............................................१२
 • जोवरी ह्या देही श्‍वास l निजकार्यास साधूनी घ्या (अनुभव कथन)  – राहूलसिंह संत, नाशिक.............................................................................................................१४
 • इतर देव सर्व मायिक, गुरुची शाश्‍वत देव एक! (अनुभव कथन) राकेश फुले / राधा फुले, सातारा ............................................................................................................१६
 • आम्ही त्या जागेवरून उठून बाजूला गेलो मात्र.... (अनुभव कथन) एस. एस. पन्हाळकर, रत्‍नागिरी .........................................................................................................१९
 • काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती - (अनुभव कथन) संतोष वाघुले ......................................................................................................................२१
 • सर्व संकटाहून माझा बापू मोठा - (अनुभव कथन) – सुकुमार चिवटे, डोंबिवली .................२३
 • चरम कृपालु बापु अनुरागी (अनुभव कथन) वैशाली नाईक, पुणे….................................२६
 • रुद्रगौरीहरुद्रा डॉ. योगिंद्रसिंह जोशी….......................................................................२८
 • असं कसं? संजीवसिंह सुळे, वडगांव ......................................................................३३
 • कृपासिंधु तू, तू अनिरूध्द  – सदानंदसिंह वर्तक ..........................................................३८
 • तूं मजकडे अनन्य पाहीं आजितसिंह पाध्ये…............................................................४६
 • हाचि नववा नववा आगळा –  भूपालसिंह आपटे........................................................५२

No comments:

Post a Comment